อบรม

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

โครงการอบรมนักศึกษาและศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2562

กำหนดหัวข้อในเบื้องต้น ก่อนจะเลือกมา 1 เรื่อง

  • อบรมการใช้โปรแกรม FreeCAD
  • อบรมการใช้ไลบรารี่ exdxf ของภาษาไพธอน สำหรับ สร้างไฟล์ dxf
  • การใช้ X3D ในการแสดงแบบจำลองบ้านพักอาศัย
  • การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยไลบรารี่ภาษาไพธอน