อบรม

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

โครงการอบรมนักศึกษาและศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2564

  • ในหัวข้อการเขียนแบบก่อสร้างด้วย SVG โดยใช้โปรแกรม Jupyter Notenook และเรียนการใช้ภาษา Python (ลิงค์)

โครงการอบรมนักศึกษาและศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2563

โครงการอบรมนักศึกษาและศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2562

กำหนดหัวข้อในเบื้องต้น ก่อนจะเลือกมา 1 เรื่อง

  • อบรมการใช้โปรแกรม FreeCAD

  • อบรมการใช้ไลบรารี่ exdxf ของภาษาไพธอน สำหรับ สร้างไฟล์ dxf

  • การใช้ X3D ในการแสดงแบบจำลองบ้านพักอาศัย

  • การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยไลบรารี่ภาษาไพธอน