วิศวกรรมโยธา

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา 65-69 ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกร

สืบเนื่องจาก ที่ทางสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ และได้ยื่นขอรับรองหลักสูตรกับทางสภาวิศวกรนั้น บัดนี้ทางสภาวิศวกรได้ตอบกลับแจ้งผลการรับรองแล้ว ต้้งแต่ 2565 ถึง 2569 ตามรอบของการปรับปรุงหลักสูตร 

รับสมัครเรียนวิศวกรรมโยธา #Dek67

#วิศวกรรมโยธา ถือเป็นสาขาที่ค่อนข้างกว้าง และสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น วิศวกรรมออกแบบ วิศวกรก่อสร้าง วิศวกรโครงการ โดยทำงานได้ในหลายๆ องค์กร อาทิเช่น บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา บริษัทผลิตภัณฑ์วัสดุ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งมีทั้งบริษัทใหญ่ เล็ก และบริษัทข้ามชาติ


สนใจสมัครเรียน

หรือขอรับข้อมูลเพิ่มเติมที่

🌐 http://admission.sau.ac.th

📱02-807-4500

ปฏิทินการศึกษา 1/2566

นักศึกษาสามารถตรวจสอบปฏิทินการจัดการเรียนสอน เนื่องจากข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ประจำปีการศึกษา 1/2566 ได้ทาง https://www.sau.ac.th/schedule/

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2565

1 มิถุนายน #DEK65 เตรียมตัว  STEP FORWARD พร้อมก้าวสู่การเป็นนักศึกษาเต็มตัว 

ม.เอเชียอาคเนย์ ยินดีต้อนรับนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ / ภาคสมทบ / และภาควันอาทิตย์

#เข้าร่วมงานปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ORIENTATION DAY 2022วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปณ บริเวณโรงอาหาร อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ 

โครงการอบรม การเตรียมเอกสารผลงานเพื่อขอยื่นขอสามัญวิศวกร

สำหรับศิษยเก่ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
วันที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00-19.30น
ONLINE ผ่านโปรแกรม Zoom
บรรยายโดย ดร. ธเนศ วีระศิริ


สมัครเข้าร่วม โดยกรอกแบบฟอร์ม ตามลิงค์

รายวิชา รหัสวิชา กลุ่มเรียน และรหัสเข้าเรียน (MS-Teams) สำหรับปีการศึกษา 2564 ภาคการเรียนที่ 1 ดูในรูปแบบสเปรดชีท  คลิ๊ก 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564 

https://www.facebook.com/sau.university

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกร

รับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปีการศีกษา 2560

รับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปีการศีกษา 2561-2565

นโยบาย มาตรการและแนวทางในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ พ.ศ. 2562

อาจารย์ที่ปรึกษา

 เข้าระบบ Hybrid Learning ได้ที่ลิงค์  eLearnging.sau.ac.th

ประกาศคำสั่งมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ขอแสดงความยินดีกับนายศราวุธ คุณาลัย  ได้คะแนนสอบสูงสุด 10 อันดับแรก ประจำเดือนเมษายน 2560 ณ สำนักงานสภาวิศวกร   

ข้อมูลอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดโอนย้ายเว็บเพจสาขาวิชาจาก Classic Site เป็น New Version Google Site...

เว็บเดิม  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา