ข่าวปีการศึกษา 2564

  • นักศึกษาต้องการขอเปิดวิชานอกแผนเพิ่ม กรอกแบบฟอร์มภายในวันศุกร์ที่ 13 สค 2564 ก่อน 10.00น ลิงค์-> SAU Engineering - ReqAddCourses