ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา


  • ปีการศึกษา 2558 ทดสอบการใช้งาน Google Drive + Google Sheet บันทึกการให้คำปรึกษาและเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา  และการคำนวณ GPA ด้วย Google Sheet และช่วยวางแผนการลงทะเบียนเรียน ลดการใช้กระดาษ และสะดวกต่อการสืบค้นแบบฟอร์ม ตามไฟล์แนบด้านล่าง
Ċ
ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา,
22 ส.ค. 2558 03:14
Ċ
ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา,
22 ส.ค. 2558 03:14
Ċ
ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา,
22 ส.ค. 2558 03:14
Comments