การเรียนในศตวรรษที่ ๒๑

     ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยจะต้องมีการพัฒนาให้ทันตามยุคตามสมัย ดังนั้นการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ จะไม่ได้เป็นเพียงการดำเนินการในชั้นเรียนเท่านั้น เทคโนโลยีการนำเสนอจะไม่ได้เป็นเพียงการฉายภาพและข้อความผ่านโปรเจคเตอร์+ไฟล์นำเสนอ ยังมีอะไรอีกมากที่ต้องพัฒนาเพื่อเข้าสู่ "การเรียนในศตวรรษที่ ๒๑"

เอกสารอ้างอิงในการเรียนรู้