แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์

**** ต้องใช้บัญชีของ @sau.ac.th เพื่อเปิดเอกสาร ****

แบบฟอร์ม QA-27 และ QA_28 สำหรับปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป


  • แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ประจำปีการศึกษาที่ 1.docx (คลิ๊กเพื่อดู) อ้างอิง วศ2/2560
  • ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา.docx (คลิ๊กเพื่อดู) อ้างอิง วศ2/2560
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  43 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 28 ม.ค. 2559 01:47 ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  30 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 28 ม.ค. 2559 01:47 ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  32 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 16 มิ.ย. 2559 01:57 ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Comments