ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โพสต์15 มิ.ย. 2556 01:36โดยจักรี ติยะวงศ์สุวรรณ   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2556 01:37 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ]
หลักสูตร 4 ปี (ม.6, ปวช.)  ห้อง 1 รหัส 5614410001 - 5614410060


หลักสูตร 4 ปี (ม.6, ปวช.) ห้อง 2 รหัส 5614410060 - 5614410120


หลักสูตร 3 ปี (ปวส.)