รายชื่อโครงงานฯ(Civil Engineering Project) ปีการศึกษา 2557

โพสต์5 มิ.ย. 2557 21:37โดยจักรี ติยะวงศ์สุวรรณ   [ อัปเดต 26 ส.ค. 2557 18:48 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ]
นักศึกษาที่สนใจทำโครงงานวิศวกรรมโยธา มีหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ ติดต่อได้อาจารย์ผู้ดูแล
  1. การศึกษาคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของไม้ตะกู อายุ 10-12 ปี   (ผศ.เทอดศักดิ์ สายสุทธิ์)
  2. การรับแรงอัดและแรงดัดของเสาเอ็นและคานทับหลัง คสล.   (ผศ.เทอดศักดิ์ สายสุทธิ์)
  3. Tents (ผศ.เทอดศักดิ์ สายสุทธิ์)
  4. ผนังกั้นน้ำอัตโนมัติ เพื่อป้องกันน้ำเข้าจากภายนอก (ดร.สุรศักดิ์ คลังสุภาวิพัฒน์ , มีนักศึกษาแล้ว)
  5. การประยุกต์ออกแบบฐานรองรับแผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบลอยน้ำ (ดร.สุรศักดิ์ คลังสุภาวิพัฒน์ , มีนักศึกษาแล้ว)
  6. การใช้ SVG ในการแสดงแบบก่อสร้าง (อ.จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ , มีนักศึกษาแล้ว)
Comments