นักศึกษาเตรียมทำโครงงานปีการศึกษา 1/2557

โพสต์1 ก.ค. 2557 21:40โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2557 21:40 ]
ก่อนจะเริ่มเปิดภาคการศึกษา 1/2557 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้เริ่มเตรียมตัวทำโครงงานไปบางแล้ว นักศึกษาที่ต้องลงทะเบียนวิชาโครงงาน 1 ในภาคการศึกษา 1/2557 ให้ดำเนินการติดต่อหาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
Comments