อบรมโครงการสัมมนาคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพบทความวิจัยสู่มาตรฐาน TCI

โพสต์3 มิ.ย. 2557 01:38โดยจักรี ติยะวงศ์สุวรรณ   [ อัปเดต 3 มิ.ย. 2557 02:32 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ]
โครงการสัมมนาคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพบทความวิจัยสู่มาตรฐาน TCI) ในวันอังคาร 3 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดีComments