จัดอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site ครั้งที่ 2 (KM)

โพสต์6 มิ.ย. 2557 00:52โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2557 23:38 ]
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาจัดอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site ครั้งที่ 2 (KM) สำหรับคณาจารย์เพื่อเตรียมตัวดูแลเว็บไซต์ของสาขาวิชาฯ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ วันที่ 5 มิถุนายน 2557

เป็นการถ่ายโอนความรู้ จากการอบรมที่ได้จากการเข้าอบรมกับทางมหาวิทยาลัย (ดูข่าว) ส่วนหนึ่งของขบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
Comments