สัมมนา "เกณฑ์การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา"

โพสต์9 พ.ค. 2557 23:42โดยจักรี ติยะวงศ์สุวรรณ   [ อัปเดต 9 พ.ค. 2557 23:45 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ]
สัมมนา "เกณฑ์การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา" วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพฯ