สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จัดทำโครงการบริการสังคมร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ธันวาคม 2556 ถึง พฤษภาคม 2557

โพสต์6 มิ.ย. 2557 22:25โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2557 22:25 ]
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จัดทำโครงการบริการสังคมร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อนำมาใช้ต่อยอดในการเรียนการสอนและงานวิจัย ในเรื่อง การปรับปรุงคุณภาพคอนกรีตในกระบวนการผลิตเสาเอ็นและคานทับหลังของ บริษัทไททั่นคอนกรีตจำกัด ช่วงเวลาดำเนินโครงการ ธันวาคม 2556 ถึง พฤษภาคม 2557
Comments