ประกาศผลรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๖

โพสต์4 มิ.ย. 2557 21:17โดยจักรี ติยะวงศ์สุวรรณ   [ อัปเดต 4 มิ.ย. 2557 21:17 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ]
สํานักวิจัย ฝ่ายพัฒนา ประกาศผลรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๖ และเชิญผู้อํานวยการสํานักวิจัย มอบโล่รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิศวกรรมโยธา อ.จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นประจำปี ๒๕๕๖ และมอบประกาศนียบัตร สำหรับคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับ ตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง และทุ่มเท อุทิศตนในการทำงานวิจัยอย่างเต็มที่ ผศ.วราธร แก้วแสง


Comments