เข้าร่วม การบรรยายและประชุมรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างข้อบังคับและร่างมาตรฐานสำหรับการเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในเขตที่อาจได้รับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

โพสต์11 มิ.ย. 2556 21:40โดยจักรี ติยะวงศ์สุวรรณ   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2556 01:16 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ]
เข้าร่วม การบรรยายและประชุมรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างข้อบังคับและร่างมาตรฐานสำหรับการเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในเขตที่อาจได้รับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว วันที่ 7 มิถุนายน 2556 ณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย