จัดอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site (KM)

โพสต์9 พ.ค. 2557 23:08โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2557 00:26 ]
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้จัดการอบรมภายใน เรื่อง "การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site" ณ ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2557
เป็นการถ่ายโอนความรู้ จากการอบรมที่ได้จากการเข้าอบรมกับทางมหาวิทยาลัย (ดูข่าว) ส่วนหนึ่งของขบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 


Ċ
ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา,
29 พ.ค. 2557 23:48
Ċ
ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา,
29 พ.ค. 2557 23:49
Comments