การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5

โพสต์16 ก.ค. 2556 03:01โดยจักรี ติยะวงศ์สุวรรณ   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2556 03:03 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ]
ผศ.จิรัฐิติ์ บรรจงศิริ และอ.จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 

โดยนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายเรื่อง "การพัฒนาภาษาไพธอนสำหรับวิเคราะห์และออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็ก"