ทั่วไป


ประชุมบุคลากรประจำปีการศึกษา 2556

โพสต์19 มิ.ย. 2557 01:05โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2557 01:06 ]

ประชุมบุคลากรประจำปีการศึกษา 2556 19 มิย 2557

การตรวจประกันคุณภาพภายในระดับสาขาวิชาปีการศึกษา 2556

โพสต์13 มิ.ย. 2557 20:31โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2557 00:57 ]

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับสาขาวิชาฯ ในวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จัดทำโครงการบริการสังคมร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ธันวาคม 2556 ถึง พฤษภาคม 2557

โพสต์6 มิ.ย. 2557 22:25โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2557 22:25 ]

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จัดทำโครงการบริการสังคมร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อนำมาใช้ต่อยอดในการเรียนการสอนและงานวิจัย ในเรื่อง การปรับปรุงคุณภาพคอนกรีตในกระบวนการผลิตเสาเอ็นและคานทับหลังของ บริษัทไททั่นคอนกรีตจำกัด ช่วงเวลาดำเนินโครงการ ธันวาคม 2556 ถึง พฤษภาคม 2557
จัดอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site ครั้งที่ 2 (KM)

โพสต์6 มิ.ย. 2557 00:52โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2557 23:38 ]

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาจัดอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site ครั้งที่ 2 (KM) สำหรับคณาจารย์เพื่อเตรียมตัวดูแลเว็บไซต์ของสาขาวิชาฯ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ วันที่ 5 มิถุนายน 2557

เป็นการถ่ายโอนความรู้ จากการอบรมที่ได้จากการเข้าอบรมกับทางมหาวิทยาลัย (ดูข่าว) ส่วนหนึ่งของขบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานทำบุญสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ประจำปีการศึกษา 2556 วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557

โพสต์6 มิ.ย. 2557 00:20โดยจักรี ติยะวงศ์สุวรรณ   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2557 00:20 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ]

งานทำบุญสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ประจำปีการศึกษา 2556 วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557


ประกาศผลรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๖

โพสต์4 มิ.ย. 2557 21:17โดยจักรี ติยะวงศ์สุวรรณ   [ อัปเดต 4 มิ.ย. 2557 21:17 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ]

สํานักวิจัย ฝ่ายพัฒนา ประกาศผลรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๖ และเชิญผู้อํานวยการสํานักวิจัย มอบโล่รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิศวกรรมโยธา อ.จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นประจำปี ๒๕๕๖ และมอบประกาศนียบัตร สำหรับคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับ ตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง และทุ่มเท อุทิศตนในการทำงานวิจัยอย่างเต็มที่ ผศ.วราธร แก้วแสง


สัมมนาโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ด้านการวิจัย (KM)

โพสต์4 มิ.ย. 2557 20:37โดยจักรี ติยะวงศ์สุวรรณ   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2557 23:59 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ]

สัมมนาโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ด้านการวิจัย (KM) ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 7 ตึกสำนักงานอธิการบดี ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

อบรมโครงการสัมมนาคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพบทความวิจัยสู่มาตรฐาน TCI

โพสต์3 มิ.ย. 2557 01:38โดยจักรี ติยะวงศ์สุวรรณ   [ อัปเดต 3 มิ.ย. 2557 02:32 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ]

โครงการสัมมนาคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพบทความวิจัยสู่มาตรฐาน TCI) ในวันอังคาร 3 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดีสัมมนา "เกณฑ์การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา"

โพสต์9 พ.ค. 2557 23:42โดยจักรี ติยะวงศ์สุวรรณ   [ อัปเดต 9 พ.ค. 2557 23:45 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ]

สัมมนา "เกณฑ์การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา" วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพฯการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2557

โพสต์9 พ.ค. 2557 23:31โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 9 พ.ค. 2557 23:39 ]

การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2557     วันพุธที่ 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ถนน สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ

1-10 of 25