การให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล

โพสต์27 ก.พ. 2558 20:34โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 27 ก.พ. 2558 20:34 ]
ผศ.วราธร แก้วแสง ได้ให้คำปรึกษาเตรียมแก่นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบกลางภาคที่ 2/2557 พบว่ายังมีนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่ำและยังไม่เข้าใจเนื้อหาในรายวิชาที่เรียนผ่านมา จึงได้จัดให้มีการติวสรุป รายวิชาดังกล่าวแก่นักศึกษา ณ ห้อง 522 ชั้น 2 อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น.


Comments