นักศึกษา 2557


SAU Job Fair 2015

โพสต์27 เม.ย. 2558 19:04โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 27 เม.ย. 2558 19:04 ]


SAU Job Fair ในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ ซึ่งภายในการจะมีการเปิดบูธรับสมัครงานจากบริษัทต่างๆ และมีการตรวจเช็คสุขภาพฟรี จากโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

พิธีเปิด "ไทรทองเกมส์ ครั้งที่ 22" วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558

โพสต์27 มี.ค. 2558 00:24โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 27 มี.ค. 2558 00:33 ]

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาเข้าร่วม พิธีเปิดโครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 "ไทรทองเกมส์ ครั้งที่ 22" ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 - 12.00 น.
การสัมมนา "เตรียมวิศวกรไทยให้ก้าวไกลสู่ AEC"

โพสต์27 มี.ค. 2558 00:07โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 27 มี.ค. 2558 00:07 ]

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาเข้าร่วมการสัมมนา "เตรียมวิศวกรไทยให้ก้าวไกลสู่ AEC" ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ให้นักศึกษารหัส 55 และ 56 (ปว.ส) เข้าสอบ CE Exam

โพสต์12 มี.ค. 2558 23:53โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2558 23:53 ]

ให้นักศึกษารหัส 55 และ 56 (ปว.ส) เข้าสอบ CE Exam ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2558

การให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล

โพสต์27 ก.พ. 2558 20:34โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 27 ก.พ. 2558 20:34 ]

ผศ.วราธร แก้วแสง ได้ให้คำปรึกษาเตรียมแก่นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบกลางภาคที่ 2/2557 พบว่ายังมีนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่ำและยังไม่เข้าใจเนื้อหาในรายวิชาที่เรียนผ่านมา จึงได้จัดให้มีการติวสรุป รายวิชาดังกล่าวแก่นักศึกษา ณ ห้อง 522 ชั้น 2 อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น.


ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

โพสต์19 ก.พ. 2558 23:00โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2558 23:00 ]

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาในงานมอบปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558


งานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ศิษย์เก่า

โพสต์19 ก.พ. 2558 22:30โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2558 22:30 ]

คณาจารย์เข้าร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่า สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  รหัส 49  วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์จัด HomeRoom นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โพสต์19 ก.ย. 2557 20:00โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 19 ก.ย. 2557 20:10 ]

ผศ.จิรัฐิติ์ ได้จัด HomeRoom กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 อธิบายเกี่ยวกับแผนการศึกษา และแจกเอกสารแผนการศึกษา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557


1-8 of 8