อบรมการจัดทำบทความด้วย LATEX เบื้องต้นฯ

โพสต์27 ต.ค. 2557 20:27โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 27 ต.ค. 2557 20:44 ]
จัดอบรม การจัดทำบทความด้วย LATEX เบื้องต้นเพื่อตีพิมพ์วารสารนานาชาติ
วันเสาร์ ที่ 18 ตุลาคม  2557  เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์