สัมมนา รับฟังข้อคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงการรับรองปริญญาฯ 20 มีนาคม 2558

โพสต์23 มี.ค. 2558 19:29โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 23 มี.ค. 2558 19:29 ]
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้ส่งอาจารย์เข้าร่วมสัมมนา "รับฟังข้อคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพควบคุม"  วันที่  20 มีนาคม 2558 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ


Comments