สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ใช้งาน Google Classroom ร่วมในการเรียนการสอน

โพสต์25 มี.ค. 2558 19:56โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 25 มี.ค. 2558 19:56 ]
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เริ่มทดลองใช้งาน Google Classroom ร่วมในการเรียนการสอนในรายวิชา 313321 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโครงสร้าง โดยใช้ระบบในการส่งงานของนักศึกษา นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจะสามารถรับรหัสเข้าร่วมชั้นเรียนได้ที่อาจารย์ผู้สอน

Comments