ร่วมสัมมนาระดมสมอง : การปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหาวิชาฯ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

โพสต์5 มิ.ย. 2558 20:01โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2558 20:02 ]
การสัมมนาระดมสมอง : การปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหาวิชาว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมเครื่องกล

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 8.30-16.00 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ