ประชุมคณะอนุกรรมการดูแลเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสาขาวิชา ครั้งที่ 1

โพสต์26 ก.พ. 2558 20:19โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 27 ก.พ. 2558 20:31 ]
ประชุมกลุ่มย่อยคณะอนุกรรมการดูแลเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสาขาวิชา ครั้งที่ 1

รอบ 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 9.30-10.30 ทำการชี้แจงแนวทางเบื้องต้นในการจัดทำเว็บไซต์รอบ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 9.30-10.30 ทำการชี้แจงแนวทางเบื้องต้นในการจัดทำเว็บไซต์

Comments