โครงการสัมมนาคณาจารย์และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

โพสต์5 มิ.ย. 2558 19:52โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2558 19:52 ]
โครงการสัมมนาคณาจารย์และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
วันที่ 4-5 มิถุนายน 2558 ณ เดอะฮับ เอราวัณ รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

Comments