โครงการสัมมนาคณาจารย์และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

โพสต์2 มิ.ย. 2558 19:18โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 2 มิ.ย. 2558 19:18 ]
โครงการสัมมนาคณาจารย์และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
วันที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ ห้องเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์