เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ "การพัฒนาวัสดุผสมปูนซีเมนต์และจีโอโพลิเมอร์"

โพสต์19 ก.ย. 2557 20:41โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 27 ต.ค. 2557 20:45 ]
คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ "การพัฒนาวัสดุผสมปูนซีเมนต์และจีโอโพลิเมอร์" วันที่ 25 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เยี่ยมชม ห้องปฎิบัติการคอนกรีตพรุน ชมเครื่องมือวัดอัตราการซึมน้ำของคอนกรีตพรุน