เตรียมพร้อมสำหรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

โพสต์17 ก.ค. 2558 19:46โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 17 ก.ค. 2558 19:47 ]
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558