ทั่วไป 2557


เตรียมพร้อมสำหรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

โพสต์17 ก.ค. 2558 19:46โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 17 ก.ค. 2558 19:47 ]

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558

รับสมัครงาน บริษัท AppliCAD

โพสต์17 มิ.ย. 2558 20:10โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 17 ก.ค. 2558 19:48 ]

รับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2558

โพสต์12 มิ.ย. 2558 00:13โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2558 00:13 ]

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธารับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนปีการศึกษา 2558 ภาคปกติ เปิดเรียน  18 สิงหาคม 2558ร่วมสัมมนาระดมสมอง : การปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหาวิชาฯ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

โพสต์5 มิ.ย. 2558 20:01โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2558 20:02 ]

การสัมมนาระดมสมอง : การปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหาวิชาว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมเครื่องกล

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 8.30-16.00 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ


โครงการสัมมนาคณาจารย์และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

โพสต์5 มิ.ย. 2558 19:52โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2558 19:52 ]

โครงการสัมมนาคณาจารย์และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
วันที่ 4-5 มิถุนายน 2558 ณ เดอะฮับ เอราวัณ รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

โครงการสัมมนาคณาจารย์และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

โพสต์2 มิ.ย. 2558 19:18โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 2 มิ.ย. 2558 19:18 ]

โครงการสัมมนาคณาจารย์และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
วันที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ ห้องเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ใช้งาน Google Classroom ร่วมในการเรียนการสอน

โพสต์25 มี.ค. 2558 19:56โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 25 มี.ค. 2558 19:56 ]

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เริ่มทดลองใช้งาน Google Classroom ร่วมในการเรียนการสอนในรายวิชา 313321 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโครงสร้าง โดยใช้ระบบในการส่งงานของนักศึกษา นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจะสามารถรับรหัสเข้าร่วมชั้นเรียนได้ที่อาจารย์ผู้สอน

สัมมนา รับฟังข้อคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงการรับรองปริญญาฯ 20 มีนาคม 2558

โพสต์23 มี.ค. 2558 19:29โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 23 มี.ค. 2558 19:29 ]

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้ส่งอาจารย์เข้าร่วมสัมมนา "รับฟังข้อคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพควบคุม"  วันที่  20 มีนาคม 2558 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ


ประชุมรับนโยบายการจัดทำเว็บเพจ

โพสต์12 มี.ค. 2558 23:22โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2558 23:22 ]

ประชุมรับนโยบายการจัดทำเว็บเพจ วันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 10.30-12.00 ณ ห้องประชุม ชั้น2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ประชุมคณะอนุกรรมการดูแลเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสาขาวิชา ครั้งที่ 2

โพสต์12 มี.ค. 2558 23:17โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2558 23:17 ]

ประชุมคณะอนุกรรมการดูแลเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสาขาวิชา ครั้งที่ 2
วันที่ 13 มีนาคม 2558 ณ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 9.30-11.30 น


1-10 of 19