ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558

โพสต์15 ส.ค. 2558 02:36โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2558 02:36 ]
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม อาคารพลกฤษ
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
1. ผศ.เทอดศักดิ์ สายสุทธิ์          กลุ่ม 4ปี  รหัส 5814410001-5814410030
2. ดร.บุญชัย เชิญเกียรติประดับ  กลุ่ม 4ปี  รหัส 5814410031-5814410060
3. อ.จักรี ติยะวงส์สุวรรณ           กลุ่ม 4ปี  รหัส 5814410061-5814410083
4. อ.เกรียงศักดิ์ ทิพย์โอสถ         กลุ่ม 3ปี  รหัส 5814N10001-5814N10083
5. อ.พงศธร ฤทธิรงค์                
Comments