ประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจากท่านอธิการบดีไปเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานปฐมนิเทศ

โพสต์5 ส.ค. 2558 20:09โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2558 20:09 ]
คณะอนุกรรมการดำเนินงานและคณาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา ประจำปี 2558 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจากท่านอธิการบดีไปเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานปฐมนิเทศ ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 7Comments