นักศึกษา 2558


อบรมการใช้งานโปรแกรม ArchiCAD เบื้องต้น ครั้่งที่ 1 โดยวิทยากรจากบริษัท AppliCAD

โพสต์10 ก.พ. 2559 00:49โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 16 ก.พ. 2559 18:58 ]

อบรมการใช้งานโปรแกรม ArchiCAD โดยวิทยากรจากบริษัท AppliCAD  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยากรได้แนะนำการติดตั้งโปรแกรม ArchiCAD 19 สำหรับงานการศึกษา และทำการฝึกขึ้นโมเดล
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558

โพสต์15 ส.ค. 2558 02:36โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2558 02:36 ]

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม อาคารพลกฤษ
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
1. ผศ.เทอดศักดิ์ สายสุทธิ์          กลุ่ม 4ปี  รหัส 5814410001-5814410030
2. ดร.บุญชัย เชิญเกียรติประดับ  กลุ่ม 4ปี  รหัส 5814410031-5814410060
3. อ.จักรี ติยะวงส์สุวรรณ           กลุ่ม 4ปี  รหัส 5814410061-5814410083
4. อ.เกรียงศักดิ์ ทิพย์โอสถ         กลุ่ม 3ปี  รหัส 5814N10001-5814N10083
5. อ.พงศธร ฤทธิรงค์                
ประกาศมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2558

โพสต์6 ส.ค. 2558 22:43โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2558 22:46 ]

ในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2558 ให้นักศึกษาจัดกิจกรรมโดยเป็นตามกรอบที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

ประกาศมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2558ประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจากท่านอธิการบดีไปเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานปฐมนิเทศ

โพสต์5 ส.ค. 2558 20:09โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2558 20:09 ]

คณะอนุกรรมการดำเนินงานและคณาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา ประจำปี 2558 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจากท่านอธิการบดีไปเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานปฐมนิเทศ ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 71-4 of 4