โครงการจัดการความรู้(KM) ประจำปีการศึกษา 2558 เรื่อง การบูรณาการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โพสต์3 ก.พ. 2559 17:54โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2559 17:54 ]
โครงการจัดการความรู้(KM) ประจำปีการศึกษา 2558
เรื่อง "การบูรณาการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษณ

Comments