ทั่วไป 2558

โครงการจัดการความรู้(KM) ประจำปีการศึกษา 2558 เรื่อง การบูรณาการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โพสต์3 ก.พ. 2559 17:54โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2559 17:54 ]

โครงการจัดการความรู้(KM) ประจำปีการศึกษา 2558
เรื่อง "การบูรณาการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษณ

พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2557

โพสต์27 ม.ค. 2559 21:18โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2559 21:21 ]


  • วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559  วันซ้อมรับ
  • วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559 พิธีประสาทปริญญาบัตร
    ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  กำหนดการ คลิ๊ก(pdf)การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2559

โพสต์22 ม.ค. 2559 00:01โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2559 00:01 ]

การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2559 สหวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
SAU National Interdisciplinary Conference 2016 The Interdisciplinary Researches to Sustainable Development

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

รับบทคัดย่อ -- 25 กุมภาพันธ์ 2559

การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โพสต์2 ก.ย. 2558 21:21โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 2 ก.ย. 2558 22:27 ]

การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 8-9 ธันวาคม 2558
รายละเอียดดูที่เว็บไซต์ คลิ๊ก

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา รับมอบปูนทีพีไอแดง จำนวน 4 ตัน จากบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

โพสต์5 ส.ค. 2558 20:19โดยผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2558 20:22 ]

อาจารย์สมภพ ลิ้มประไพพงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และคณาจารย์ รับมอบปูนทีพีไอแดง จำนวน 4 ตัน จากคุณจารุชา  ศรีฟ้า  บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558  ณ  อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา


1-5 of 5