ข่าวและกิจกรรม

 • กำหนดการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (คลิ๊ก)

ข่าวทั่วไป 2559

 • ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน  2559  14:00  ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ณ ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  ส่ง 12 ม.ค. 2560 19:46 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา วศ.บ.โยธา ณ ห้องประชุมสาขาวิศวกรรมโยธา วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พศ.25559  14:00 น.
  ส่ง 12 ม.ค. 2560 19:41 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวนักศึกษา 2558

 • อบรมการใช้งานโปรแกรม ArchiCAD เบื้องต้น ครั้่งที่ 1 โดยวิทยากรจากบริษัท AppliCAD อบรมการใช้งานโปรแกรม ArchiCAD โดยวิทยากรจากบริษัท AppliCAD  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยากรได้แนะนำการติดตั้งโปรแกรม ArchiCAD 19 สำหรับงานการศึกษา และทำการฝึกขึ้นโมเดล
  ส่ง 16 ก.พ. 2559 18:58 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม อาคารพลกฤษ รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา1. ผศ.เทอดศักดิ์ สายสุทธิ์          กลุ่ม 4ปี  รหัส 5814410001-58144100302. ดร.บุญชัย เชิญเกียรติประดับ  กลุ่ม 4ปี  รหัส 5814410031-58144100603. อ.จักรี ติยะวงส์สุวรรณ           กลุ่ม 4ปี  รหัส 5814410061-58144100834. อ.เกรียงศักดิ์ ทิพย์โอสถ         กลุ่ม 3ปี  รหัส 5814N10001-5814N100835. อ.พงศธร ฤทธิรงค์                
  ส่ง 15 ส.ค. 2558 02:36 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2558 ในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2558 ให้นักศึกษาจัดกิจกรรมโดยเป็นตามกรอบที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด ประกาศมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2558
  ส่ง 6 ส.ค. 2558 22:46 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • ประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจากท่านอธิการบดีไปเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานปฐมนิเทศ คณะอนุกรรมการดำเนินงานและคณาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา ประจำปี 2558 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจากท่านอธิการบดีไปเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานปฐมนิเทศ ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 7
  ส่ง 5 ส.ค. 2558 20:09 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวทั่วไป 2558

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวนักศึกษา 2557

 • SAU Job Fair 2015 SAU Job Fair ในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ ซึ่งภายในการจะมีการเปิดบูธรับสมัครงานจากบริษัทต่างๆ และมีการตรวจเช็คสุขภาพฟรี จากโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
  ส่ง 27 เม.ย. 2558 19:04 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • พิธีเปิด "ไทรทองเกมส์ ครั้งที่ 22" วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาเข้าร่วม พิธีเปิดโครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 "ไทรทองเกมส์ ครั้งที่ 22" ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 - 12.00 น.
  ส่ง 27 มี.ค. 2558 00:33 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • การสัมมนา "เตรียมวิศวกรไทยให้ก้าวไกลสู่ AEC" นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาเข้าร่วมการสัมมนา "เตรียมวิศวกรไทยให้ก้าวไกลสู่ AEC" ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  ส่ง 27 มี.ค. 2558 00:07 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • ให้นักศึกษารหัส 55 และ 56 (ปว.ส) เข้าสอบ CE Exam ให้นักศึกษารหัส 55 และ 56 (ปว.ส) เข้าสอบ CE Exam ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2558
  ส่ง 12 มี.ค. 2558 23:53 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • การให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล ผศ.วราธร แก้วแสง ได้ให้คำปรึกษาเตรียมแก่นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบกลางภาคที่ 2/2557 พบว่ายังมีนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่ำและยังไม่เข้าใจเนื้อหาในรายวิชาที่เรียนผ่านมา จึงได้จัดให้มีการติวสรุป รายวิชาดังกล่าวแก่นักศึกษา ณ ห้อง 522 ชั้น 2 อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น.
  ส่ง 27 ก.พ. 2558 20:34 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาในงานมอบปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558
  ส่ง 19 ก.พ. 2558 23:00 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวทั่วไป 2557

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »
รายการช่าวทั้งหมด