จัดเตรียมการโอนย้ายสู่เว็บเพจ New Version Google Site:
 • ตั้งแต่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 จะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลในชุดเว็บเพจเดิม ข้อมูลใหม่จะจัดทำไว้ที่เว็บเพจใหม่เท่านั้น
 • จะอยู่ในช่วงโอนย้าย และรันขนานไปกับเว็บเพจเดิม ตั้งแต่ 14 มค.2560 เป็นต้นไป
    
ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2559
วันตรวจสอบผลการลงทะเบียนและแก้ไขการลงทะเบียน  วันอังคารที่ 7 - วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560
   


 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กรุงเทพฯ 
รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
 • ผ่านการรับรองหลักสูตรโดยสภาวิศวกรแล้ว เพื่อเข้ารับการสอบขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม(สภาวิศวกรในหลักสูตรที่ไม่ได้รับการรับรองจะไม่ได้รับสิทธิ์ขอเข้าสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • นักศึกษาที่ได้ผลการเรียนอันดับหนึ่งของสาขาฯ รับทุนการศึกษา (เป็นไปตามเงื่อนไขกำหนดของมหาวิทยาลัยฯ)
 • เปิดเรียน 16  สิงหาคม 2559
    รับสมัครออนไลน์
 
 
 
 
 

 
เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรม
         จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน และวัตถุประสงค์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ใช้แผนยุทธศาสตร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ และกำหนดปรัชญา ดังนี้
 • เอกลักษณ์  "วิศวกรโยธา มีความรู้ คู่คุณธรรม"
 • อัตลักษณ์  "มีทักษะทางช่างที่ดี ขยัน อดทน รับผิดชอบ รอบรู้ไอที มีคุณธรรมประจำใจ"
 • ปรัชญา     "วิริเยน ทุกขํขมํจเจติ (วิ-ริ-เย-นะ-ทุก-ขะ-มัด-เจ-ติ) บุคคลล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร"
 
 


 
 
 

รับมอบปูนซีเมนต์จำนวน 4 ตันจากบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาได้รับมอบปูนซีเมนต์จำนวน 4 ตันเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของทางสาขาฯ จากบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) วันที่ 5 สิงหาคม 2558

อบรมโปรแกรม ArchiCAD เบื้องต้น

จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม ArchiCAD เบื้องต้น สำหรับคณาจารย์ โดยวิทยากรจากบริษัท AppliCAD ณ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เป็นเวลา 3 วัน วันที่ 13-14-15 สิงหาคม 2557

 
 

 
 
 
 
 
 

ข่าวและกิจกรรมนักศึกษา

 • อบรมการใช้งานโปรแกรม ArchiCAD เบื้องต้น ครั้่งที่ 1 โดยวิทยากรจากบริษัท AppliCAD อบรมการใช้งานโปรแกรม ArchiCAD โดยวิทยากรจากบริษัท AppliCAD  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยากรได้แนะนำการติดตั้งโปรแกรม ArchiCAD 19 สำหรับงานการศึกษา และทำการฝึกขึ้นโมเดล
  ส่ง 16 ก.พ. 2559 18:58 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม อาคารพลกฤษ รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา1. ผศ.เทอดศักดิ์ สายสุทธิ์          กลุ่ม 4ปี  รหัส 5814410001-58144100302. ดร.บุญชัย เชิญเกียรติประดับ  กลุ่ม 4ปี  รหัส 5814410031-58144100603. อ.จักรี ติยะวงส์สุวรรณ           กลุ่ม 4ปี  รหัส 5814410061-58144100834. อ.เกรียงศักดิ์ ทิพย์โอสถ         กลุ่ม 3ปี  รหัส 5814N10001-5814N100835. อ.พงศธร ฤทธิรงค์                
  ส่ง 15 ส.ค. 2558 02:36 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2558 ในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2558 ให้นักศึกษาจัดกิจกรรมโดยเป็นตามกรอบที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด ประกาศมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2558
  ส่ง 6 ส.ค. 2558 22:46 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • ประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจากท่านอธิการบดีไปเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานปฐมนิเทศ คณะอนุกรรมการดำเนินงานและคณาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา ประจำปี 2558 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจากท่านอธิการบดีไปเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานปฐมนิเทศ ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 7
  ส่ง 5 ส.ค. 2558 20:09 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 

ข่าวทั่วไป

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
 
 
 
 
 
ปฎิทินการศึกษา 2557
 

ปฏิทินการศึกษา

 
 • กำหนดการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (คลิ๊ก)