สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กรุงเทพฯ 
รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
 • ผ่านการรับรองหลักสูตรโดยสภาวิศวกรแล้ว เพื่อเข้ารับการสอบขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม(สภาวิศวกรในหลักสูตรที่ไม่ได้รับการรับรองจะไม่ได้รับสิทธิ์ขอเข้าสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • นักศึกษาที่ได้ผลการเรียนอันดับหนึ่งของสาขาฯ รับทุนการศึกษา (เป็นไปตามเงื่อนไขกำหนดของมหาวิทยาลัยฯ)
 • เปิดเรียน 19 สิงหาคม 2557
    รับสมัครออนไลน์
เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรม
         จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน และวัตถุประสงค์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ใช้แผนยุทธศาสตร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ และกำหนดปรัชญา ดังนี้
 • เอกลักษณ์  "วิศวกรโยธา มีความรู้ คู่คุณธรรม"
 • อัตลักษณ์  "มีทักษะทางช่างที่ดี ขยัน อดทน รับผิดชอบ รอบรู้ไอที มีคุณธรรมประจำใจ"
 • ปรัชญา     "วิริเยน ทุกขํขมํจเจติ (วิ-ริ-เย-นะ-ทุก-ขะ-มัด-เจ-ติ) บุคคลล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร"อบรมโปรแกรม ArchiCAD เบื้องต้น

จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม ArchiCAD เบื้องต้น สำหรับคณาจารย์ โดยวิทยากรจากบริษัท AppliCAD ณ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เป็นเวลา 3 วัน วันที่ 13-14-15 สิงหาคม 2557


รับมอบปูนซีเมนต์จำนวน 4 ตันจากบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน)


 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาได้รับมอบปูนซีเมนต์จำนวน 4 ตันเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของทางสาขาฯ จากบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) วันที่ 9 สิงหาคม 2556


ข่าวและกิจกรรมนักศึกษา

 • การให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล ผศ.วราธร แก้วแสง ได้ให้คำปรึกษาเตรียมแก่นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบกลางภาคที่ 2/2557 พบว่ายังมีนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่ำและยังไม่เข ...
  ส่ง 27 ก.พ. 2558 20:34 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาในงานมอบปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558
  ส่ง 19 ก.พ. 2558 23:00 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • งานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ศิษย์เก่า คณาจารย์เข้าร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่า สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  รหัส 49  วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์
  ส่ง 19 ก.พ. 2558 22:30 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • จัด HomeRoom นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ผศ.จิรัฐิติ์ ได้จัด HomeRoom กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 อธิบายเกี่ยวกับแผนการศึกษา และแจกเอกสารแผนการศึกษา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557
  ส่ง 19 ก.ย. 2557 20:10 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวทั่วไป

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ปฎิทินการศึกษา 2557

ปฏิทินการศึกษา