SAUNIC2014


รับมอบปูนซีเมนต์จำนวน 4 ตันจากบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน)


 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาได้รับมอบปูนซีเมนต์จำนวน 4 ตันเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของทางสาขาฯ จากบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) วันที่ 9 สิงหาคม 2556


รับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2556

 • เรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.)


ข่าวและกิจกรรมนักศึกษา

 • หัวข้อโครงงานวิศวกรรม 1 ปีการศึกษา 2556 หัวข้อโครงงานวิศวกรรม 1 ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว ปีการศึกษา 2556จำนวน 23 กลุ่ม รายชื่อดังไฟล์แนบ
  ส่ง 6 ส.ค. 2556 23:41 โดย จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ
 • พิธีบายศรีสู่ขวัญ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา พิธีบายศรีสู่ขวัญ วันพฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2556 ณ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  ส่ง 15 ก.ค. 2556 21:19 โดย จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ
 • Home room ครั้งที่ 1 อาจารย์สมภพ ลิ้มประไพพงษ์ Home room ครั้งที่ 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรปกติ 4 ปี (เทียบโอนจาก ปวส. เรียน 3ปี) อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สมภพ ลิ้มประไพพงษ ...
  ส่ง 15 ก.ค. 2556 20:30 โดย จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ
 • กำหนดการจัดงานรับขวัญหลานย่า วันที่ 6 กรกฎาคม 2556 วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2556 (มหาวิทยาลัยเลื่อนการเรียนการสอน)8.00-8.30 น. นักศึกษาลงทะเบียน8.30-9.30 น. ปลูกต้นไม้ร่วมก ...
  ส่ง 4 ก.ค. 2556 23:46 โดย จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ
 • ประกาศเรื่อง การรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ ประกาศมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เรื่อง การรับน้องใหม่ และการประชุมเชียร์ (ดูออนไลน์ | ดาวน์โหลด)ประกาศสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เรื่อง นโยบายการจัดกิจกรรมรับน้องและการประชุมเชียร์ (ดูออนไลน ...
  ส่ง 27 มิ.ย. 2556 20:08 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวทั่วไป

 • รับมอบปูนซีเมนต์จำนวน 4 ตันจากบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาได้รับมอบปูนซีเมนต์จำนวน 4 ตันเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของทางสาขาฯ จากบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) วันที่ 9 สิงหาคม ...
  ส่ง 14 ส.ค. 2556 02:14 โดย จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ
 • การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 ผศ.จิรัฐิติ์ บรรจงศิริ และอ.จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการนานาชาต ...
  ส่ง 16 ก.ค. 2556 03:03 โดย จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ
 • ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2556      ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2556 สรุปสาระสำคัญท ...
  ส่ง 15 ก.ค. 2556 20:23 โดย จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ
 • ตรวจประกันคุณภาพคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจประกันคุณภาพคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้นสอง ตึกอธิการบดี
  ส่ง 13 ก.ค. 2556 03:19 โดย จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ
 • พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556
  ส่ง 3 ก.ค. 2556 23:31 โดย จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »