สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กรุงเทพฯ 
รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
 • ผ่านการรับรองหลักสูตรโดยสภาวิศวกรแล้ว เพื่อเข้ารับการสอบขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม(สภาวิศวกรในหลักสูตรที่ไม่ได้รับการรับรองจะไม่ได้รับสิทธิ์ขอเข้าสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • นักศึกษาที่ได้ผลการเรียนอันดับหนึ่งของสาขาฯ รับทุนการศึกษา (เป็นไปตามเงื่อนไขกำหนดของมหาวิทยาลัยฯ)
 • เปิดเรียน 19 สิงหาคม 2557
    รับสมัครออนไลน์
เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรม
         จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน และวัตถุประสงค์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ใช้แผนยุทธศาสตร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ และกำหนดปรัชญา ดังนี้
 • เอกลักษณ์  "วิศวกรโยธา มีความรู้ คู่คุณธรรม"
 • อัตลักษณ์  "มีทักษะทางช่างที่ดี ขยัน อดทน รับผิดชอบ รอบรู้ไอที มีคุณธรรมประจำใจ"
 • ปรัชญา     "วิริเยน ทุกขํขมํจเจติ (วิ-ริ-เย-นะ-ทุก-ขะ-มัด-เจ-ติ) บุคคลล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร"อบรมโปรแกรม ArchiCAD เบื้องต้น

จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม ArchiCAD เบื้องต้น สำหรับคณาจารย์ โดยวิทยากรจากบริษัท AppliCAD ณ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เป็นเวลา 3 วัน วันที่ 13-14-15 สิงหาคม 2557


รับมอบปูนซีเมนต์จำนวน 4 ตันจากบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน)


 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาได้รับมอบปูนซีเมนต์จำนวน 4 ตันเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของทางสาขาฯ จากบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) วันที่ 9 สิงหาคม 2556


ข่าวและกิจกรรมนักศึกษา

 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปีการศึกษา 2557 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปีการศึกษา 2557    
  ส่ง 16 ส.ค. 2557 22:31 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • ตัวแทนศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน เข้าร่วมสัมภาษณ์ตรวจประกันคุณภาพระด้บคณะ ตัวแทนศิษย์เก่า(นานจิรายุ) และนักศึกษาปัจจุบัน(นายชานนท์) เข้าร่วมสัมภาษณ์ตรวจประกันคุณภาพระด้บคณะ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557
  ส่ง 19 ก.ค. 2557 01:28 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • นักศึกษาเตรียมทำโครงงานปีการศึกษา 1/2557 ก่อนจะเริ่มเปิดภาคการศึกษา 1/2557 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้เริ่มเตรียมตัวทำโครงงานไปบางแล้ว นักศึกษาที่ต้องลงทะเบียนวิชาโครงงาน 1 ในภาคการศึกษา 1 ...
  ส่ง 1 ก.ค. 2557 21:40 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • ลงทะเบียน+เพิ่มรายวิชาเรียน 1/2557 ลงทะเบียนล่าช้า+เพิ่มรายวิชาเรียน 1/2557 วันอังคารที่ 17 มิถุนายน – วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557
  ส่ง 24 มิ.ย. 2557 23:13 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • ออกค่ายสำรวจภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา ออกค่ายสำรวจภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ณ อุทยานหินเขางู จ.ราชบุรี
  ส่ง 12 มิ.ย. 2557 23:31 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวทั่วไป

 • จัดอบรมโปรแกรม ArchiCAD จากบริษัท AppliCAD จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม ArchiCAD เบื้องต้น สำหรับคณาจารย์ โดยวิทยากรจากบริษัท AppliCAD ณ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เป็นเวลา 3 วัน วันที่ 13 ...
  ส่ง 14 ส.ค. 2557 23:57 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • ประชุมบุคลากรประจำปีการศึกษา 2556 ประชุมบุคลากรประจำปีการศึกษา 2556 19 มิย 2557
  ส่ง 19 มิ.ย. 2557 01:06 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • การตรวจประกันคุณภาพภายในระดับสาขาวิชาปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับสาขาวิชาฯ ในวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557
  ส่ง 19 มิ.ย. 2557 00:57 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จัดทำโครงการบริการสังคมร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ธันวาคม 2556 ถึง พฤษภาคม 2557 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จัดทำโครงการบริการสังคมร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อนำมาใช้ต่อยอดในการเรียนการสอนและงานวิจัย ในเรื่อง การปรับปรุงคุณภาพคอนกรีตในกระบวนการผลิตเสาเอ็นและคานทับหลังของ บร ...
  ส่ง 6 มิ.ย. 2557 22:25 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • จัดอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site ครั้งที่ 2 (KM) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาจัดอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site ครั้งที่ 2 (KM) สำหรับคณาจารย์เพื่อเตรียมตัวดูแลเว็บไซต์ของสาขาวิชาฯ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ...
  ส่ง 6 มิ.ย. 2557 23:38 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 26 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ปฎิทินการศึกษา 2557

ปฏิทินการศึกษา