สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กรุงเทพฯ 
รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
 • ผ่านการรับรองหลักสูตรโดยสภาวิศวกรแล้ว เพื่อเข้ารับการสอบขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม(สภาวิศวกรในหลักสูตรที่ไม่ได้รับการรับรองจะไม่ได้รับสิทธิ์ขอเข้าสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • นักศึกษาที่ได้ผลการเรียนอันดับหนึ่งของสาขาฯ รับทุนการศึกษา (เป็นไปตามเงื่อนไขกำหนดของมหาวิทยาลัยฯ)
 • เปิดเรียน 19 สิงหาคม 2557
    รับสมัครออนไลน์
เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรม
         จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน และวัตถุประสงค์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ใช้แผนยุทธศาสตร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ และกำหนดปรัชญา ดังนี้
 • เอกลักษณ์  "วิศวกรโยธา มีความรู้ คู่คุณธรรม"
 • อัตลักษณ์  "มีทักษะทางช่างที่ดี ขยัน อดทน รับผิดชอบ รอบรู้ไอที มีคุณธรรมประจำใจ"
 • ปรัชญา     "วิริเยน ทุกขํขมํจเจติ (วิ-ริ-เย-นะ-ทุก-ขะ-มัด-เจ-ติ) บุคคลล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร"อบรมโปรแกรม ArchiCAD เบื้องต้น

จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม ArchiCAD เบื้องต้น สำหรับคณาจารย์ โดยวิทยากรจากบริษัท AppliCAD ณ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เป็นเวลา 3 วัน วันที่ 13-14-15 สิงหาคม 2557


รับมอบปูนซีเมนต์จำนวน 4 ตันจากบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน)


 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาได้รับมอบปูนซีเมนต์จำนวน 4 ตันเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของทางสาขาฯ จากบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) วันที่ 9 สิงหาคม 2556


ข่าวและกิจกรรมนักศึกษา

 • จัด HomeRoom นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ผศ.จิรัฐิติ์ ได้จัด HomeRoom กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 อธิบายเกี่ยวกับแผนการศึกษา และแจกเอกสารแผนการศึกษา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557
  ส่ง 19 ก.ย. 2557 20:10 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวทั่วไป

 • อบรมการจัดทำบทความด้วย LATEX เบื้องต้นฯ จัดอบรม การจัดทำบทความด้วย LATEX เบื้องต้นเพื่อตีพิมพ์วารสารนานาชาติวันเสาร์ ที่ 18 ตุลาคม  2557  เวลา 09.00 - 16.00 น ...
  ส่ง 27 ต.ค. 2557 20:44 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • ประชุมหลักสูตรวิศวกรรมสำรวจ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาเข้าร่วมงานประชุมหลักสูตรวิศวกรรมสำรวจ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
  ส่ง 27 ต.ค. 2557 20:44 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • คณาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการงาน IEC2014 คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธษเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ International e-Learning Conference 2014 วันที่ 5-6 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมวินเซอร์ กรุงเทพ
  ส่ง 27 ต.ค. 2557 20:45 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ "การพัฒนาวัสดุผสมปูนซีเมนต์และจีโอโพลิเมอร์" คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ "การพัฒนาวัสดุผสมปูนซีเมนต์และจีโอโพลิเมอร์" วันที่ 25 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเยี่ยมชม ...
  ส่ง 27 ต.ค. 2557 20:45 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • จัดอบรมโปรแกรม ArchiCAD จากบริษัท AppliCAD จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม ArchiCAD เบื้องต้น สำหรับคณาจารย์ โดยวิทยากรจากบริษัท AppliCAD ณ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เป็นเวลา 3 วัน วันที่ 13 ...
  ส่ง 27 ต.ค. 2557 20:46 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ปฎิทินการศึกษา 2557

ปฏิทินการศึกษา