สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กรุงเทพฯ 
รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
 • ผ่านการรับรองหลักสูตรโดยสภาวิศวกรแล้ว เพื่อเข้ารับการสอบขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม(สภาวิศวกรในหลักสูตรที่ไม่ได้รับการรับรองจะไม่ได้รับสิทธิ์ขอเข้าสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • นักศึกษาที่ได้ผลการเรียนอันดับหนึ่งของสาขาฯ รับทุนการศึกษา (เป็นไปตามเงื่อนไขกำหนดของมหาวิทยาลัยฯ)
 • เปิดเรียน  สิงหาคม 2558
    รับสมัครออนไลน์
 
 
 
 
 

 
เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรม
         จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน และวัตถุประสงค์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ใช้แผนยุทธศาสตร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ และกำหนดปรัชญา ดังนี้
 • เอกลักษณ์  "วิศวกรโยธา มีความรู้ คู่คุณธรรม"
 • อัตลักษณ์  "มีทักษะทางช่างที่ดี ขยัน อดทน รับผิดชอบ รอบรู้ไอที มีคุณธรรมประจำใจ"
 • ปรัชญา     "วิริเยน ทุกขํขมํจเจติ (วิ-ริ-เย-นะ-ทุก-ขะ-มัด-เจ-ติ) บุคคลล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร"

 
 


 
 
 

อบรมโปรแกรม ArchiCAD เบื้องต้น

จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม ArchiCAD เบื้องต้น สำหรับคณาจารย์ โดยวิทยากรจากบริษัท AppliCAD ณ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เป็นเวลา 3 วัน วันที่ 13-14-15 สิงหาคม 2557

 
 

รับมอบปูนซีเมนต์จำนวน 4 ตันจากบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาได้รับมอบปูนซีเมนต์จำนวน 4 ตันเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของทางสาขาฯ จากบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) วันที่ 9 สิงหาคม 2556

 
 
 
 
 
 

ข่าวและกิจกรรมนักศึกษา

 • SAU Job Fair 2015 SAU Job Fair ในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ ซึ่งภายในการจะมีการเปิดบูธรับสมัครงานจากบริษัทต่างๆ และมีการตรวจเช็คสุขภาพฟรี จากโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
  ส่ง 27 เม.ย. 2558 19:04 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • พิธีเปิด "ไทรทองเกมส์ ครั้งที่ 22" วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาเข้าร่วม พิธีเปิดโครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 "ไทรทองเกมส์ ครั้งที่ 22" ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 - 12.00 น.
  ส่ง 27 มี.ค. 2558 00:33 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • การสัมมนา "เตรียมวิศวกรไทยให้ก้าวไกลสู่ AEC" นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาเข้าร่วมการสัมมนา "เตรียมวิศวกรไทยให้ก้าวไกลสู่ AEC" ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  ส่ง 27 มี.ค. 2558 00:07 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • ให้นักศึกษารหัส 55 และ 56 (ปว.ส) เข้าสอบ CE Exam ให้นักศึกษารหัส 55 และ 56 (ปว.ส) เข้าสอบ CE Exam ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2558
  ส่ง 12 มี.ค. 2558 23:53 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • การให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล ผศ.วราธร แก้วแสง ได้ให้คำปรึกษาเตรียมแก่นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบกลางภาคที่ 2/2557 พบว่ายังมีนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่ำและยังไม่เข้าใจเนื้อหาในรายวิชาที่เรียนผ่านมา จึงได้จัดให้มีการติวสรุป รายวิชาดังกล่าวแก่นักศึกษา ณ ห้อง 522 ชั้น 2 อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น.
  ส่ง 27 ก.พ. 2558 20:34 โดย ผู้ดูแลเว็บ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 

ข่าวทั่วไป

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
 
 
 
 
 
ปฎิทินการศึกษา 2557
 

ปฏิทินการศึกษา

 
 • กำหนดการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (คลิ๊ก)